Voorwaarden Social Media Wedstrijd

 1. De promotor is Hozelock Ltd. (company no. 645367) geregistreerd op Midpoint Park, Birmingham, B76 1AB
 2. Aan deze competitie mag worden deelgenomen door iedereen vanaf 16 jaar, woonachtig in Nederland, met uitzondering van werknemers van Hozelock en hun naaste familieleden of een ieder die op enigerlei wijze betrokken is bij de organisatie of beoordeling van deze wedstrijd.
 3. Aan deze wedstrijd zijn geen kosten verbonden en voor deelname is geen aankoop vereist.
 4. Door deelname aan deze wedstrijd geeft een deelnemer te kennen dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 5. Informatie over deze wedstrijd en details over deelname wordt gedeeld via Facebook, Twitter en Instagram. De wedstrijden lopen via alle sociale media kanalen (Facebook, Twitter en Instagram).
 6. Per persoon wordt slechts één deelname geaccepteerd. Meerdere inzendingen van dezelfde persoon worden uitgesloten van deelname.
 7. De sluitingsdatum voor deelname is 24 uur nadat de wedstrijd live is gegaan. Na deze datum is deelname aan de wedstrijd niet meer mogelijk.
 8. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.

De regels van de wedstrijd en hoe je mee kunt doen zijn als volgt:

  1. De promotor behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in het geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of enige feitelijke of verwachte schending van toepasselijke wet- of regelgeving of enige andere gebeurtenis buiten de controle van de promotor. Eventuele wijzigingen aan de wedstrijd worden zo snel mogelijk door de promotor aan de deelnemers medegedeeld.
  2. De promotor is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijsgegevens die aan een deelnemer zijn verstrekt door een derde partij die is betrokken bij deze wedstrijd.

De prijs is als volgt:

  1. De prijs is zoals vermeld en niet inwisselbaar voor geld of andere alternatieven. Prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de organisator  behoudt zich het recht voor om elke prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde, zonder voorafgaande kennisgeving.
  2. Winnaars worden willekeurig gekozen uit alle inzendingen die door een onafhankelijke jurylid zijn ontvangen.
  3. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail of DM op Twitter/Facebook/Instagram op de hoogte gebracht. Indien de winnaar niet kan worden bereikt of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving opeist, behouden wij ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.
  4. De promotor zal de winnaar informeren wanneer en waar de prijs kan worden afgeleverd.
  5. De beslissing van de promotor met betrekking tot alle zaken die met de wedstrijd te maken hebben, is definitief. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
  6. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, geeft een deelnemer aan dat hij/zij ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
  7. Deze wedstrijd en betreffende algemene voorwaarden worden beheerst door het Engelse recht en alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland.
  8. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en afbeelding in publiciteitsmateriaal, evenals met hun inzending. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder de voorafgaande toestemming van de deelnemer.
  9. Deelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
  10. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook, Twitter of enig ander sociaal netwerk. U verstrekt uw gegevens aan Hozelock en niet aan enige andere partij. De verstrekte informatie zal worden gebruikt in combinatie met het volgende privacy beleid dat te vinden is op https://www.hozelock.com/terms-and-conditions/.
  11. De beslissing van Hozelock over degenen die kunnen deelnemen en de selectie van winnaars is definitief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  12. Hozelock heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging wordt effectief vanaf het moment dat deze op de website wordt geplaatst.
  13. Hozelock behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd te annuleren als gevolg van eventuele omstandigheden die buiten haar macht optreden.