Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

1.0 Inleiding

Net zoals alle organisaties, heeft onze onderneming impact op het milieu en de maatschappij om ons heen. Als toonaangevende onderneming wordt Hozelock gerespecteerd vanwege zijn productkwaliteit, innovatie en integriteit. Wij passen deze principes toe op de manier waarop we zaken doen, zowel lokaal als internationaal, met klanten, consumenten, leveranciers, collega’s of werknemers.

Dit document is een samenvatting van onze verbintenissen en beschrijft de manier waarop we zaken doen en de normen die we willen bereiken.

We zullen product- en service-oplossingen blijven leveren voor de consument van vandaag en ons tegelijk inspannen voor een duurzame en betere toekomst.

2.0 Beleid

De reikwijdte van verantwoord ondernemen is enorm en daarom hebben we vijf kernthema’s afgesproken om onze focus op duurzame bedrijfsactiviteiten te stimuleren. Dit zijn onze uitgangspunten in 2008.

Werkplek – de ontwikkeling van werknemers, hun welzijn en een positieve werkomgeving bevorderen

Milieu – verantwoord omgaan met ons energie- en waterverbruik en afval verminderen

Maatschappij – het beheren van onze impact op en betrokkenheid bij de lokale gebieden waarin wij actief zijn

Ethiek – ervoor zorgen dat we op een verantwoordelijke en attente manier te werk gaan

Liefdadigheid – gerichte inspanning om “iets terug te geven”, door samen te werken met strategische partners op het gebied van goede doelen

Deze aandachtsgebieden zullen zich in de loop van de tijd ontwikkelen en groeien, naarmate wij voorgang boeken in de verwezenlijking van onze doelstellingen. Onze verbintenis om verantwoordelijk te werken is doorlopend, en niet beperkt tot één enkel project of initiatief. We spannen ons in om deze manieren van werken en denken diep in onze organisatiecultuur in te bedden.

3.0 Toezicht

We beschikken over een team dat onze focus en vorderingen bewaakt ten aanzien van de kerndoelstellingen die we onszelf hebben gesteld. Dit team moet toezien op de acties en eventuele problemen aanpakken die opduiken bij het streven naar onze doelstellingen.
Leden van dit team werken aan specifieke projecten ter ondersteuning van onze inspanningen in de gehele onderneming (bijvoorbeeld afvalvermindering, ontwikkeling van recyclagefaciliteiten, verminderen van energieverbruik en ontwikkeling van onze relaties met onderwijs- en liefdadigheidspartners) en we moedigen zo veel mogelijk mensen aan om met ideeën te komen, zodat we verbeteringen kunnen realiseren in de vijf focusgebieden die we hebben geïdentificeerd.

4.0 Doelstellingen

Het is belangrijk om ons projectwerk in dit gebied te concentreren door enkele duidelijke en meetbare doelstellingen te hebben. Deze doelstellingen zullen zich ook ontwikkelen en groeien naarmate we vorderingen maken.

Milieu
1) De koolstofuitstoot op de locatie Midpoint Park verminderen
2) Een werkbaar voorstel indienen om regenwater op te vangen en hergebruiken
3) De hoeveelheid afval verminderen van Hozelock die wordt gestort

Maatschappij
1) 50 dagen levering aan bedrijven en onderwijsinstellingen
2) Opstellen en communiceren van een ‘goede buurman’-handvest
3) Actief deelnemen aan de Castle Vale Business Group om ter ontwikkeling van de lokale gemeenschap

Ethiek
1) Vaststelling van een ethische gedragscode voor alle werknemers
2) Volledige doorlichting van alle leveranciers, met inbegrip van ethische maatregelen
3) Veilig beheer van gegevens

5.0 Organisatorische ontwikkeling

Deze doelstellingen zijn een eerste intentieverklaring en wij zullen deze in de komende jaren verder ontwikkelen. Het sturingsteam zal de vordering controleren en voor doorlopende feedback zorgen. Dit document zal veranderen naarmate de onderneming en markt zich ontwikkelen. Het sturingsteam zal de inhoud van het document zo vaak als nodig herzien om zeker te stellen dat het een ware afspiegeling is van wat en hoe we doen.

Duurzaamheidsbeleid – mei 2008