Voorwaarden

Voorwaarden

Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Samen met ons privacybeleid zijn deze bepalend voor onze relatie met u met betrekking tot deze website. Als u vragen hebt over deze algemene voorwaarden of deze niet wenst te aanvaarden, dient u contact op te nemen met onze klantenserviceafdeling op info@www.hozelock.nl of via 0121 313 4242 voordat u deze website gaat gebruiken.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden of ons privacybeleid te allen tijde wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina regelmatig controleren en deze algemene voorwaarden opnieuw bekijken om zeker te weten dat u nog steeds akkoord gaat met eventuele wijzigingen. Door deze website te gebruiken of openen geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, mag u deze website niet verder gebruiken.

Informatie over ons
Wij zijn Hozelock Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales. Wij zijn gezeteld in Midpoint Park, Minworth, Sutton Coldfield, B76 1AB, Verenigd Koninkrijk en ons registratienummer is 645367. Ons btw-nummer is 490917519.
U kunt contact opnemen met ons via e-mail op info@www.hozelock.nl of per telefoon op 0121 313 4242.
De website waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarvoor we verantwoordelijk zijn, is www.hozelock.nl.

Uw gebruik van deze website en onze intellectuele eigendomsrechten
Wij hebben deze website ter beschikking gesteld voor uw persoonlijk gebruik. Wij kunnen deze website te allen tijde wijzigen, intrekken of er de toegang toe weigeren.
Deze website en alle materialen hierin worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en behoren ofwel toe aan ons of zijn in licentie aan ons gegeven om te gebruiken. Materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de layout, het uiterlijk, de grafische afbeeldingen en documenten op de website, evenals alle overige inhoud zoals artikelen, verhalen en andere tekst.
Zonder onze schriftelijke toestemming mag u de materialen op de website niet kopiëren, herdistribueren, opnieuw publiceren of anderzijds beschikbaar stellen aan anderen voor een commercieel doel.
U mag materialen van deze website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik of de inhoud kopiëren naar andere personen voor hun persoonlijke gebruik, op voorwaarde dat:
* geen materialen op geen enkele manier worden gewijzigd;
* geen grafische afbeeldingen worden gebruikt die los staan van de begeleidende tekst;
* onze copyright- en handelsmerknotificaties in alle kopieën verschijnen en dat u deze website als de bron van het materiaal erkent; en
* de persoon aan wie u deze materialen verstrekt, op de hoogte werd gebracht van deze beperkingen.

Onze aansprakelijkheid jegens u
Deze algemene voorwaarden sluiten onze aansprakelijkheid (indien van toepassing) tegenover u niet uit voor:
* persoonlijk letsel of overlijden als het gevolg van onze onachtzaamheid;
* fraude;
* elke aangelegenheid waarbij het illegaal zou zijn voor ons om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te trachten uit te sluiten.
Wij garanderen niet dat deze website compatibel is met alle of sommige hardware en software die u mogelijk gebruikt. Wij garanderen niet dat deze website de hele tijd of op een specifiek tijdstip beschikbaar zal zijn. Wij behouden ons het recht voor om deze website te allen tijde in te trekken of te wijzigen.
Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens u voor verliezen die u lijdt als het gevolg van een overtreding van deze algemene voorwaarden door ons. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor eventuele verliezen die u mogelijk leidt die geen voorzienbaar gevolg zijn van onze overtreding van deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer u en wij deze verliezen niet eerder hadden kunnen voorzien of wanneer u deze website gebruikt. Onze aansprakelijkheid jegens u omvat in geen geval eventuele zakelijke verliezen die u oploopt, met ingegrip van maar niet beperkt tot, verloren gegevens, verloren winst of bedrijfsonderbreking.

Informatie op deze website
De informatie op deze website wordt uitsluitend als algemene informatie en voor interessedoeleinden beschikbaar gesteld. Hoewel we ervoor proberen zorgen dat de informatie op de website accuraat en up-to-date is, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in de informatie. Bijgevolg mag u niet op deze informatie vertrouwen en we bevelen aan dat u verder advies of informatie inwint voordat u actie onderneemt op basis van de informatie op deze website. Onze aansprakelijkheid jegens u zoals bovenstaand uitgelegd blijft onveranderd.

Koppelingen
We kunnen met koppelingen naar andere websites verwijzen, waar wij geen controle over hebben. Wanneer we koppelingen aanbieden, zullen we proberen om het zo duidelijk mogelijk te maken dat u onze website verlaat. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze websites en onderschrijven deze niet. Het is uw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en het privacybeleid op eventuele andere websites die u bezoekt, te controleren.
Zonder onze schriftelijke toestemming mag u geen koppeling naar deze website op een andere website plaatsen.

Uw gebruik van deze website en onze intellectuele eigendomsrechten
Wij hebben deze website ter beschikking gesteld voor uw persoonlijk gebruik. Wij kunnen deze website te allen tijde wijzigen, intrekken of er de toegang toe weigeren.
Deze website en alle materialen hierin worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en behoren ofwel toe aan ons of zijn in licentie aan ons gegeven om te gebruiken. Materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de layout, het uiterlijk, de grafische afbeeldingen en documenten op de website, evenals alle overige inhoud zoals artikelen, verhalen en andere tekst.
Zonder onze schriftelijke toestemming mag u de materialen op de website niet kopiëren, herdistribueren, opnieuw publiceren of anderzijds beschikbaar stellen aan anderen voor een commercieel doel.
U mag materialen van deze website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik of de inhoud kopiëren naar andere personen voor hun persoonlijke gebruik, op voorwaarde dat:
* geen materialen op geen enkele manier worden gewijzigd;
* geen grafische afbeeldingen worden gebruikt die los staan van de begeleidende tekst;
* onze copyright- en handelsmerknotificaties in alle kopieën verschijnen en dat u deze website als de bron van het materiaal erkent; en
* de persoon aan wie u deze materialen verstrekt, op de hoogte werd gebracht van deze beperkingen.

Online contractsluiting
Niets op deze website is bedoeld noch mag worden beschouwd als een aanbod om een contractuele relatie aan te gaan met u of iemand anders, behalve voor deze algemene voorwaarden die bepalend zijn voor onze relatie met u met betrekking tot deze website.
Wanneer u een contract sluit met een derde partij die genoemd is of waarnaar verwezen wordt op deze website, is het uw verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat u de voorwaarden van dat contract aanvaardt en om juridisch advies in te winnen indien noodzakelijk.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De vorming, het bestaan, de constructie, de prestatie, de geldigheid en alle aspecten in welke vorm dan ook van deze algemene voorwaarden, vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales.
De Engelse en Weelse rechtbanken hebben een niet-exclusieve jurisdictie voor het beslechten van geschillen die mogelijk voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website.