Cloud Controller-systeemcontrole

Bereiktest

Let op: Dit kan alleen worden uitgevoerd nadat de Hub en Controller zijn gekoppeld. Laat het voorpaneel bevestigd aan de buitenkraan wanneer u een bereiktest uitvoert.

Met een bereiktest kunt u het signaal tussen de hub en de controller controleren en krijgt u een indicatie van hoe goed de verbinding is op die fysieke locatie van de controller. De test kan worden uitgevoerd wanneer uw app in twee modi draait:
• In de modus Snel
• In de modus Normaal

In de modus Snel (tijdens installatie of indien geselecteerd)

Als uw app is ingesteld om in de modus Snel te werken (te vinden in: Instellingen -> Hubs en Cloud Controllers -> Hub1/Communicatiefrequentie met Cloud Controller), druk dan gedurende 2 seconden op de pair-knop op de controller en laat de knop los om een bereiktest te starten.

Let op: Het wordt niet aanbevolen om de modus Snel gedurende lange perioden te gebruiken, aangezien dit de levensduur van de batterij zal verminderen.

In modus Normaal (standaardinstelling)

Als uw app is ingesteld op de modus Normaal (te vinden in: instellingen -> Hubs en Cloud Controllers -> Hub1/Communicatiefrequentie met Cloud Controller) moet u de knop Nu water gedurende 2 seconden ingedrukt houden en loslaten. De controller is nu klaar om een bereiktest uit te voeren. Druk de pair-knop 2 seconden in en laat deze los om een bereiktest te starten.

BEREIKTEST

Buiten bereik

Zwakke ontvangst

Goede ontvangst

Uitstekende ontvangst

De bereiktest heeft wat tijd nodig om te stabiliseren. Na het starten van de bereiktest moet u 30 seconden wachten tot u een meting uitvoert. De bereiktest stopt automatisch na 2 minuten. Als u de bereiktest met nog eens 2 minuten wilt verlengen, moet u de pair-knop op de controller opnieuw indrukken. Druk eenmaal op de knop Nu water als u de bereiktest eerder wilt beëindigen dan na 2 minuten.

  1. Bijgebouwen, tuinhuisjes en garages kunnen de signaalsterkte tussen hub en controller negatief beïnvloeden als ze zich tussen de hub en buitenkraan bevinden. Grote metalen voorwerpen tussen de hub en controller kunnen de signaalsterkte ook verminderen.
  2. Het aantal massieve muren tussen de hub en controller kan de communicatie tussen beide beïnvloeden. Probeer, indien mogelijk, de hub zo te plaatsen dat er niet meer dan twee massieve muren zijn. Als er meer dan twee massieve muren zijn, voer dan een bereiktest uit om zeker te zijn dat het signaal sterk genoeg is.
  3. Plaats de hub niet in een lade of kast wanneer deze is ingeschakeld. De hub moet altijd op de hoofdwaterleiding zijn aangesloten, zodat deze kan communiceren met de controller op uw buitenkraan.
  4. Andere radiozendapparatuur zoals alarmsystemen, CCTV-systemen, deurbellen, bewakingssystemen kunnen de communicatieverbinding beïnvloeden.
  5. Omgevingsfactoren zoals weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op de signaalsterkte. Bliksem kan bijvoorbeeld elektrische storing veroorzaken, en mist en regen kunnen het signaal verzwakken.

Bij een zwak signaal of indien buiten bereik:

  • Overweeg het gebruik van een Powerlink-extender, zodat de hub zich dichter bij uw controller bevindt
  • Gebruik een langere LAN-kabel (Ethernet) tussen uw hub en router, zodat de hub zich dichter bij uw controller bevindt

Let op: Tijdens een bereiktest zullen de LED’s op de hub aangeven dat er een bereiktest wordt uitgevoerd. Het aan/uit-lampje brandt constant, het netwerklampje gaat uit en het draadloze lampje knippert. Aan het einde van de bereiktest kan de hub een paar minuten nodig hebben om terug te keren naar de modus Normaal, wanneer alle drie de LED’s groen zijn. U kunt de functie Nu water niet gebruiken en uw bewateringsschema’s op de controller niet bijwerken tot de hub weer in de normale bedrijfsmodus is teruggekeerd.

Wat geven de HUB-lampjes aan?

Item Status Betekenis
Voedings-LED  Aan – groen 5V-voeding is aangesloten
Uit Geen voeding
Netwerk-LED  Aan – groen Hub heeft internet- en servertoegang
Uit Hub heeft geen toegang tot internet (uitgeschakeld tijdens bereiktest)
Knipperend groen Via internet toegang aan het zoeken bij de Hozelock-server
Draadloze LED Aan – groen Hub is verbonden met de controller
Knipperend groen Bereiktest wordt uitgevoerd
Aan – rood Hub is niet verbonden met de controller. Dit kan tijdelijk zijn en de hub zal automatisch opnieuw proberen verbinding te maken met de controller op uw kraan. Controleer de status opnieuw na 2 uur.
Uit De hub is nog niet gekoppeld aan een controller

Wat geven de controlelampjes aan?

Deze lampjes worden gebruikt voor Nu water, Batterijniveaucontrole en Bereikstest.
Nu water op de controller

De knop Nu water: 1x drukken 2x drukken 3x drukken 4x drukken
60 LED uit uit Knipperen uit
30 LED uit Knipperen Knipperen uit
10 LED Knipperen Knipperen Knipperen uit
Duur van bewater: 10 minuten 30 minuten 60 minuten uit
Klep sluit automatisch na deze periode

Let op: Het wordt niet aanbevolen de functie Nu water vele malen per dag te gebruiken, aangezien dit de levensduur van de batterij zal verkorten. Stel een schema in.

Batterijniveaucontrole

U kunt de status van de batterijen op elk moment controleren. Als u de toets Nu water ingedrukt houdt, geven de indicatielampjes de status van de geplaatste batterijen aan.

Let op: Het paneel moet aan de klep bevestigd zijn om het batterijniveau te kunnen controleren.

De knop Nu water: Houd de knop Nu water ingedrukt
60 LED Knipperen Uit Uit Uit Uit Groen
30 LED Knipperen Uit Uit Uit Groen Groen
10 LED Knipperen Knipperen Rood Groen Groen Groen
Batterijniveau: Batterijen zijn leeg – Controller kan niet opstarten Batterijen zijn leeg – Onmiddellijk vervangen Batterijniveau is laag – Vervang de batterijen Batterijniveau is oké, maar ze moeten binnenkort worden vervangen Batterijniveau is goed Nieuwe batterijen geplaatst
Laat de knop Nu water los nadat u klaar bent met het controleren van het batterijniveau. De test wordt automatisch beëindigd.

Let op: Als de 10 LED rood knippert, is de controller in de modus Fail-safe gegaan. Als alle drie de LED’s continu knipperen, zijn de batterijen te zwak om de controller op te starten.

Deze modus voorkomt dat de controller het water aanzet.

De functie Nu water werkt niet en er worden geen bewateringsschema’s uitgevoerd tot de batterijen zijn vervangen.

U kunt meldingen over het batterijniveau ontvangen op uw app.
Zo weet u wanneer:
1) De batterijen bijna leeg zijn en moeten worden vervangen.
2) De batterijen leeg zijn en er geen water meer wordt gegeven

Ga naar de instellingen voor meldingen in de app als u meldingen wilt instellen.